Aktualności

O centrum

Z dniem 7 stycznia 2014 r. utworzono Centrum Komunikacji Klinicznej (nazwa w języku angielskim: Clinical Communication Centre), zwane dalej Centrum, będące dydaktyczno-badawczą jednostką międzyuczelnianą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

komunikacjakliniczna.pl

Podstawowy zakres działania Centrum: obejmuje prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie komunikacji klinicznej, w szczególności nauczanie komunikacji klinicznej, prowadzenie badań w obszarze  opieki zdrowotnej, budowę i rozwijanie programów nauczania komunikacji klinicznej dla studentów kierunków uprawniających do świadczenia pracy w zakładach opieki zdrowotnej oraz udział w tworzeniu narzędzi do stosowania przez wszystkich nauczycieli komunikacji klinicznej w opiece zdrowotnej w Europie.

Zarządzenie Nr 25/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Komunikacji Klinicznej.

Kontakt

tel. 52 370 84 11

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00